Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2003 hos G-gruppen:
21 februari

Lyckat årsmöte för G-gruppen

Ett ovanligt årsmöte genomfördes av G-gruppen den 20 februari. Inte mindre än tre lokaler användes. Starten skedde i Sabbatsbergskyrkan med val av styrelse och presentation av en imponerande verksamhetsberättelse.

I kyrkan fick deltagarna också lyssna på Chris Henning, Gustaf von Gertten och David Papp, när de berättade om estnisk och tysk litteratur i GFs bibliotek.

I Klockhuset fanns småbord som väntade på de 35 deltagarna, som mumsade i sig Ann-Marie Arkedals semlor. Samtalen flödade.

Avslutningen skedde i Katarinahuset. Deltagarna kunde besöka fem stationer, där de kunde ställa frågor och i många fall också fick svar på dem.

På medlemssidorna kommer balans- och resultaträkning för år 2002 att läggas ut.Copyright © 2001,2002,2003 Lars Craemer.