Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2003 hos G-gruppen:
23 februari

Det talas svenska i Pommern-Zentrum

Pommerscher-Greif genomförde sitt årsmöte i Pommern-Zentrum den 25 januari. För femte året i rad så fanns G-gruppens Gustaf von Gertten på plats under möten och seminarier. Varje år får Gustaf uppleva att nya människor kommer fram och tilltalar på svenska språket. Visserligen brutet och ibland en ren deutsch-schwedische Mischung. Men det visar på det tyska intresset och den positiva synen på Sverige.

Ny Schriftführer på årsmötet blev Ralf Wiedemann, en stor Usedomforskare som leder en arbetsgrupp som gräver i historien kring denna gamla svenska ö. Årsmötet beslöt inleda ett dataprojekt kring migrationen Sverige-Pommern och det leds av Sabine Czekalski i Berlin, som också arbetar på en historisk databank över Vorpommern med början i Stralsund.



Copyright © 2001,2002,2003 Lars Craemer.