Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2003 hos G-gruppen:
15 april

Stipendier till G-gruppsvänner.

Vid Hintzefondens sammanträde den 26 mars beslöts tilldela teol. dr Otfried Czaika stipendier som stöd för hans forskningsprojekt med invandrarprofil, Likpredikningar i svenska arkiv, bibliotek och samlingar för tiden 1600-1650. Det var tyska invandrare i de baltiska städerna och Stockholm som införde seden att trycka likpredikningar.

Samtidigt fick professor Carl Göran Andræ stipendier för forskning i Bundesarchiv www.bundesarchiv.de/. Han vill komplettera tidigare arbetete om Hur estlandssvenskarna kom till Sverige under andra världskriget genom att gå igenom material från Reichssicherheitshauptamt, SS-Hauptamt, Reichsministerium für die besetzen Ostgebiete och Gebietskommisar Reval. Han vill bland annat granska SS-ledningens kontakter med Sverige.

Vi lyckönskar stipendiaterna, som båda tillhör G-gruppens vänner!Copyright © 2001,2002,2003 Lars Craemer.