Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2003 hos G-gruppen:
5 juni

Polska arkiv på internet

På senare tid har många polska arkiv skaffat egna hemsidor på internet. Webbsidorna är i huvudsak på polska, men ofta finns det engelskspråkiga versioner - och även några tyskspråkiga. På dessa sidor redogörs till exempel för arkivets historia, en beståndsöversikt och tips till besökaren.

Du kan finna en översikt över de polska arkiven med sökbara databaser Det finns också en förteckning av länkar till de olika arkivens hemsidor.

Läs mer om forskning i dagens Polen på G-gruppens Polensida!Copyright © 2001,2002,2003 Lars Craemer.