Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2003 hos G-gruppen:
9 augusti

Sök i tyska källor på nätet

Statsarkivet i Hamburg har nu lagt ut hela sin beståndsöversikt på internet. Du kan läsa om denna, som består av tre delar på www.staatsarchiv.hamburg.de/. Första delen är en inledning och beskrivning av beståndet. Den andra delen är en innehållsförteckning och den tredje delen utgörs av 2300 beskrivningar över arkivets bestånd. Utskrivet på skrivare får man 622 sidor, så översikten är tämligen omfattande.

Allt fler "Ortsfamilienbücher" finns nu utlagda på nätet. De senaste i den raden är den katolska församlingen Bladen (pol. Wlodzienin), som ligger i södra delen av Kreis Leobschuetz (pol. Glubczyce) i tidigare Oberschlesien. Den omfattar 17 500 personer från 3 200 familjer under perioden 1686 till 1800.

Två ytterligare "Ortsfamilienbücher" för Loehne i Westfalen med 56 000 personer från 1636 till 1874 och Ihringen nere i Schwarzwald.Copyright © 2001,2002,2003 Lars Craemer.