Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2003 hos G-gruppen:
11 september

Michael Wieck besöker Stockholm den 25 - 26 september

Föreläsning på tyska av Michael Wieck med svensk tolkning

Torsdagen den 25 september kl 18.00 på Goethe-Institutet i Stockholm, Linnégatan 76 (ingång Banérgatan).

Michael Wieck, född 1928, författare till boken Zeugnis vom Untergang Königsbergs - Ein Geltungsjude berichtet (Vittnesbörd om Königsbergs undergång - en s.k. Geltungsjude berättar)

Michael Wieck var ett av nazisternas offer. Han berättar om sin uppväxttid i Königsberg under 30- och 40-talen, om bombningarna och om sovjetarméns intagande av staden. Han överlevde kriget och lämnade Königsberg 1947 som en av de sista ur judiska församlingen.

Kom i god tid före kl 18.00, så att du får plats!

Konsert med verk av Ernest Bloch, W.A. Mozart och C. Saint-Saëns.

Fredagen den 26 september kl 12.15 - 13.00 på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Valhallavägen 105, Lilla Salen, Hus A

Michael Wieck var länge Stuttgarter Kammerorchesters 1:e Konsertmästare. Medverkar vid konserten gör också pianisten Christa Stolzenburg.

I anslutning till konserten hålls ett seminarium med violinisten och författaren till boken.Copyright © 2001,2002,2003 Lars Craemer.