Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2003 hos G-gruppen:
29 september

Augsburg - Amsterdam - Göteborg - Arboga - Stockholm

G-gruppen inbjuder härmed alla intresserade av migration till en föreläsning av docent Christina Dalhede, Göteborg.

Lokal: Sabbatsbergskyrkan, i närheten av Genealogiska Föreningen
Tid: Tisdagen den 7 oktober klockan 18.00 (Öppet fr o m 17.40)

Efter kaffestunden blir det tid för samtal och frågor. Vi kommer att ta en mindre avgift för att täcka kostnaden för arrangemanget.

Christina Dalhede visar med sin forskning att inte alla invandrare till Sverige kom via Danzig eller Lübeck utan också kunde komma via Augsburg och det tyska flodsystemet över Amsterdam till Sverige. Därmed blev Sverige en del av europeiska handelsfamiljers stora nätverk och påverkades samtidigt av deras kultur. Dalhede har för sin forsknings skull varit bosatt i Augsburg under en lång period.

Handelshuset Fugger i Augsburg hjälpte liksom lübeckare till att finansiera Gustav Vasas värvningar av tyska trupper.

Obligatorisk anmälan till anna-lisa@g.gruppen.net senast 5 oktober.
Upplysningar på telefon: 08-6860364

www.libris.kb.se kan man se Christina Dalhedes omfattande författarskap och forskning.

Välkommen

Föreningen G-gruppen, Östersjögrannar och migrationCopyright © 2001,2002,2003 Lars Craemer.