Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2003 hos G-gruppen:
8 oktober

Augsburg i all sin historiska prakt

Augsburgs roll i svenska historia är inte så välkänd och därför var Christina Dalhedes föreläsning om Europeiska handelsfamiljer i Sabbatsbergskyrkan den 7 oktober mycket efterlängtad. Den augsburgska trosbekännelsen minns vi kanhända men det hände så mycket mer under 1500-talet i staden Augsburg, en av de största i det tysk-romerska riket med ett strategiskt läge mellan Venedig och övriga "tyska" städer.

Många handelsfamiljer från sydtyskland etablerade sig efterhand i Sverige, när de klarat av Antwerpen, Amsterdam och Hamburg. Och Fuggerfamiljens betydelse för såväl avlatshandeln som för Gustav Vasas krigföring - med hjälp av Pyhy pengar som denne skaffat från Fugger - är också obekant för en svensk släktforskare. Släkten Furtenbach känner vi däremot till men knappast att också denna familj härstammar från Augsburg.

Augsburgs rikedomar i form av byggnader speglades effektfullt med hjälp av Allan Dalhedes färgbilder.

Bravo Christina och bravo Allan!Copyright © 2001,2002,2003 Lars Craemer.