Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2003 hos G-gruppen:
18 oktober

Det Estniska Historiska Arkivet

G-gruppen inbjuder alla med rötter i och/eller intresse av Estlands arkiv och historia till en föreläsning av Enn Küng från Tartu i Estland på temat:

Det Estniska Historiska Arkivet, vårdaren av det gemensamma historiska arvet

Vad har detta arkiv erbjuda släkt- och historieforskare till exempel om den svenska tiden i Estland?

Tid: Torsdagen den 6 november 2003 kl 18.00

Lokal: Sabbatsbergskyrkan i närheten av Genealogiska Föreningen.

Föreläsningen hålls på tyska, diskussionen och frågestunden på "blandspråk". Då hjälper alla till med översättningar där så behövs.

Därefter går vi över till Genealogiska Föreningen för att se på arkivets webbsidor. Vi får tips hur de ska användas. Deltagarna delas upp i grupper så att alla får hjälp.

Kvällens avslutning blir i Klockhuset med kaffe och gemensamt samtal med frågor till Enn Küng.

Det kommer inte att tas ut någon entréavgift, vi hoppas dock att du lägger minst 20 kronor i vår kollektask till täckande av kostnader för våra arrangemang

Enn Küng Enn Küng är anställd på Estniska Historiska Arkivet i Tartu som chef för publiceringsavdelningen. Hans vetenskapliga intresse är speciellt inriktat på det ekonomiska och politiska förhållandena i Östersjöregionen under 1500- och 1600-talet, inkluderande institutioners, förvaltningars och kommunikationers (postens) framväxt och historia. Hans doktorsavhandling "Rootsi majanduspoliitika Narva kaubanduse küsimuses 17. sajandi teisel poolel" (Den svenska ekonomiska politiken rörande handeln via Narva under 1600-talets andra hälft) är ett synligt bevis på detta.

En presentation av Enn Küng på estniska finns på nätet på www.ear.ee/teadlased3/e_kyng.htm. Den imponerande sammanställningen där av hans publicerade verk borde vara förståelig för alla.

Obligatorisk anmälan till anna-lisa@g-gruppen.net senast 3 november.

Välkommen.Copyright © 2001,2002,2003 Lars Craemer.