Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2003 hos G-gruppen:
1 december

En databank "Över Östersjön"

Passagerare och skeppare över Östersjön är ett område som släktforskare sällan har utnyttjat i sin forskning. Nu har G-gruppen inlett ett samarbete med Landsarkivet i Lund och Stadsarkivet i Ystad med mål att få ut originalhandlingar på nätet och dessutom producera några CD med sökmöjligheter.

Projektledare är Gunnar Ståhl, bitr ledare är Thomas Murray, informationen och mötesverksamhet sköts av Gustaf von Gertten och Anna-Lisa Kuylenstierna, kontakt med Dalarna sköter Ingemar Goliath och ledare för Skåne-gruppen är Kurt Persson. Projektet har sitt säte i Lund.

Alla medverkande i projektet får möjlighet att succesivt få tillgång till allt bearbetat material. Redan i vår räknar vi med att få fram den första CDn på ett utvalt material för 1800-talet.

Du är välkommen att delta i detta spännande forskningsarbete. Vi arbetar i grupper om tre till fyra deltagare per grupp. Anmäl dig till anna-lisa@g-gruppen.net.Copyright © 2001,2002,2003 Lars Craemer.