Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2003 hos G-gruppen:
26 december

Medlemsavgiften för 2004

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för år 2004. Föreningen G-gruppen har oförändrad årsavgift - 50 kronor - även nästa år. Vi har under 2003 tacksamt emottagit bidrag från andra organisationer men även från enskilda personer inom och utom föreningen.

De medel som vi förfogar över används huvudsakligen till att täcka kostnaderna för denna webbsida, omkostnader i samband med släktforskardagarna i Schwerin, kostnader för föredragshållare, lokalhyror i samband med arrangemang men framför till att skaffa genealogisk litteratur och CD-ROM-skivor, med vilka medlemmar kan få hjälp i sin forskning. Arbetet inom G-gruppen är dock helt ideellt och förorsakar därför inga kostnader.

Enklast betalar du in dina 50 kronor (eller mer om du känner för det) på Föreningen G-gruppens postgirokonto 16 30 02 - 9. Du skriver ditt namn och postadress, samt att betalningen avser årsavgiften 2004.

En nyhet för 2004 att alla medlemmar som bor i ett euroland får betala en årsavgift på 7 €.
Betala genom att sätta in beloppet vårt
Postgirokonto: 16 30 02-9
BIC: NDEASESS
IBAN: SE70 9500 0099 6026 0163 0029
Mottagare:
Föreningen G-gruppen
c/o Weigle
Småbrukarvägen 35
S 16344 Spånga / Sverige
Bank:
Nordea-Postgirot
S 105 06 Stockholm / Sverige

Om du är osäker på hur betalningsblanketten skall fyllas i, så tala med din bank.

De medlemmar, som är bosatta utanför Sverige och euroområdet (t.ex Danmark och Norge), behöver inte heller betala någon avgift för nästa år. Medlemsavgift som betalats i december 2003 gällar även för 2004.Copyright © 2001,2002,2003 Lars Craemer.