Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2004 hos G-gruppen:
16 januari

Föreningen G-gruppens årsmöte 2004

Föreningen G-gruppen inbjuder till årsmöte torsdagen den 26 februari kl. 18.00 i Sabbatsbergskyrkan. Den formella kallelsen kommer att finnas på denna sida från slutet av januari

 • Efter årsmötesförhandlingarna föreläser Gunnar Ståhl om hur man söker efter pass-, passagerarlistor och skeppare i svenska arkiv. Dessa källor utnyttjas alltför sällan av släktforskarna eftersom materialet är splittrat på så många arkiv och bestånd.

  Gunnar Ståhl är projektledare för "Över Östersjön- pass, passagerare och skeppare 1683 - 1860". Biträdande projektledare är Thomas Murray.

  Vi avslutar kvällen traditionsenligt i Klockhuset med trivsam möblering för en kaffetår och en avslutande fråge- och diskusionsrunda. Då får du tillfälle att berätta om egna resenärer eller få tips från andra om källor.

 • Medlemmar i Föreningen G-gruppen uppmanas att lämna in motioner senast den 24 januari till styrelsens sekreterare: olle.f.sahlin@telia.com. Din motion behandlas på årsmötet den 26 februari. Årsmötet beslutar.

 • Synpunkter och idéer kring verksamhetens innehåll kan också sändas till gustaf.vongertten@telia.com eller till någon annan i styrelsen fram till den 10 februari.

  Ett förslag behandlas av styrelsen som fattar beslut.

 • Medlemsavgiften för 2004 i föreningen, som är oförändrad 50 kronor skall vara betalad i god tid före årsmötet på postgiro 16 30 02-9.

  I årsmötesförhandlingarna kan endast medlemmar delta.

Välkomna
StyrelsenCopyright © 2001-2004 Lars Craemer.