Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2004 hos G-gruppen:
24 januari

Lundamöte om pass och passagerare

Välkommen den 5 februari kl 10.45 till Landsarkivet i Lund, där Kurt Persson, ledare för vår Skåne-grupp, tar emot i entrén.

Kl 11.00 Föreläser arkivarien Anna-Brita Lövgren om resenärers villkor under perioden 1680- 1860. Samtidigt visas det arkivmaterial om passagerare och pass som finns på Landsarkivet i Lund.

Kl 12.00 räknar vi med att alla äter sin lunch

Kl 13.00 presenterar Gunnar Ståhl projektet Över Östersjön - pass, passagerare och skeppare 1680 - 1860.

Du bör genast anmäla dig till Kurt Persson på e-postadress kupe@swipnet.se.

Du hälsas välkommen av
Styrelsen för föreningen G-gruppenCopyright © 2001-2004 Lars Craemer.