Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2004 hos G-gruppen:
9 februari

G-gruppen hos Tyska församlingen i Stockholm

Tillsammans med Peeter Grünberg har jag varit ansvarig för G-gruppens adoptering av Tyska församlingen i Stockholm beträffande "Namn åt de döda". Ett projekt under Sveriges Släktforskarförbund, som syftat till att på manuell väg komplettera CD-skivan Sveriges dödsbok inför utgivningen av ver. 3. Det gäller för åren 1950-1970 samt 1947-1949.

Endast personnumren finns registrerade. Vi hittade namn, adress och födelseförsamling samt dödsdatum och civilståndsändringar i kyrkans dödsböcker och i inflyttningsböckerna. Även dödsnotiserna som finns i Arninge, har vi haft användning för.

En stor förmån har det varit att få sitta i Tyska St:a Gertruds församlingssal och forska. Församlingssalen är en stor sal med ett imponerande bord med tillhörande stolar. På väggarna hänger porträtt av alla kyrkoherdar som verkat här. Dessa blickade ned på oss, följde vårt arbete och manade oss till noggrannhet. Personalen är underbar och hjälpte oss på alla sätt. Försåg oss med kaffe och kom med uppmuntrande ord.

Vi arbetade fem åt gången i ungefär fyra timmar var gång. Det tog längre tid än vi trodde att fylla i och kontrolläsa allt som saknades. Men efter 11 träffar i församlingssalen och några ute i Arninge, är nu allt klart och avrapporterat till "Rötter" Sveriges Släktforskarförbunds nättidning.

Låter kanske tråkigt men vi har haft mycket trevligt, stämningen har varit på topp och flitens lampa har lyst. Förutom Peeter och jag har Dorothea , Helena, Klara, Kerstin, Olof och Georg deltagit.

Tyska kyrkan i Stockholm ligger som bekannt i Gamla Stan, i en liten fin park, en oas i storstaden. Församlingen i Stockholm bildades år 1571. Kyrktornet är 96 m högt och därifrån hörs ofta klockspel. Det är kyrkans klockspel som hörs över Gamla Stan. Mycket uppskattad av turister och stockholmare.

Med varma hälsningar
Ann-Marie ArkedalCopyright © 2001-2004 Lars Craemer.