Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2004 hos G-gruppen:
10 februari

Sjösättning av Över Östersjön

Efter förberedande arbete under hösten 2003 har i projektet "Över Östersjön" etappen med kartläggning av persontrafiken Ystad/Stralsund med postjakter nu sjösatts i Ystad den 6 februari i närvaro av kommunalrådet Kent Mårtensson (i mitten), förre kommunalrådet Sten Hagberg (till vänster). Till höger i bild ses projektledaren Gunnar Ståhl.

Även media fanns på plats. Sydsvenska Dagbladet hade en läsvärd artikel med rubriken Resenärer till Stralsund kartläggs av G-gruppen från projektstarten.

År 1683 är den tidpunkt då reguljär trafiken med seglande postjakter börjar, år 1861 sista år. Passtvånget upphör 1860. Under tidsperioden 1683-1860 finns dokument bevarade i arkiven som ger bra underlag för kartläggningen.

Arbetets huvudintressenter är G-gruppen, landsarkivet i Lund och stadsarkivet i Ystad. Nära kontakter har knutits med Riksarkivet och Krigsarkivet.

Målet för första etappen beslutades vid ett första officiellt projektmöte den 5 februari 2004 vid landsarkivet i Lund och har uttryckts på följande sätt:

- I digital (bild)form göra passagerarlistor och förteckningar med likartat innehåll, t.ex. vissa passlistor Ystad/Stralsund allmänt och lätt tillgängliga

- Skapa en sökbar databas över resande mellan Ystad och Stralsund tiden ca 1680-1860

Viktigt och omfattande material finns på Riksarkivet, Krigsarkivet, Landsarkivet i Lund, Kungliga biblioteket och Stadsarkivet i Stralsund. Kartläggning har gjorts och finns dokumenterad.

Det av projektet högst prioriterade arkivet, "Ystads fästning", med uppgifter om resande under 1800-talet är digitaliserat av HH DigiArkiv AB (Microscan) efter snabb insats av landsarkivarien i Lund, stadsarkivarien i Ystad och Krigsarkivet. Materialet förbereds nu för personregistrering.

De som är intresserade att medverka i arbetet med genomgång av material, excerpering, registrering eller annat kan kontakta projektledaren Gunnar Ståhl.Copyright © 2001-2004 Lars Craemer.