Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2004 hos G-gruppen:
14 februari

Valberedningens förslag till årsmötet

Vid sammanträde den 12 februari med Valberedningen för föreningen G-gruppen beslutades följande beträffande valberedningens förslag till styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2004:
 • att under punkt 15 i dagordningen, "Fastställande av antalet styrelseledamöter" föreslå, att vid val till föreningens styrelse för år 2004 utöver ordföranden omvälja eller nyvälja sammanlagt nio ordinarie ledamöter samt två suppleanter.

 • att under punkt 16 i dagordningen, "Val av styrelseledamöter" föreslå,

  • att till ordförande för år 2004 omvälja
   Gustaf von Gertten, Stockholm

  • att till ledamöter i styrelsen för år 2004 omvälja
   Ann-Marie Arkedal, Enskede
   Peeter Grünberg, Danderyd
   Anna-Lisa Kuylenstierna, Skarpnäck

  • att till ledamöter i styrelsen för år 2004 nyvälja
   Uve Asp, Älvsjö
   Otfried Czaika, Stockholm
   Gerald Enckell, Lidingö
   Michael Kolterjahn, Saltsjöbaden
   Svea-Lisa Råsäter, Stockholm
   Pia Westphal, Skärholmen

  • att till suppleant i styrelsen för år 2004 omvälja
   Björn Zötterman, Saltsjöbaden

  • att till suppleant i styrelsen för år 2004 nyvälja
   Kurt Persson, Anderslöv

 • att under punkt 17 i dagordningen, "Val av revisorer och revisorssuppleanter" föreslå,

  • att till revisor för år 2004 omvälja
   Lena A Löfström, Sundbyberg

  • att till revisor för år 2004 nyvälja
   Bo J Ronnerstam, Danderyd

  • att till revisorssuppleant för år 2004 nyvälja
   Kerstin Åhlfeldt, StockholmCopyright © 2001-2004 Lars Craemer.