Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2004 hos G-gruppen:
12 mars

Ny styrelse för G-gruppen

Årsmötet för Föreningen G-gruppen - Genealogi över Östersjön (nytt namn) valde den 26 februari styrelse. Efter konstituering och med tilldelade arbetsuppgifter ser den ut så här:

 • Gustaf von Gertten, ordf.
 • Peeter Grünberg, vice ordf.
 • Uve Asp, kassör
 • Svea-Lisa Råsäter, sekreterare och Estlands-kontakter
 • Ann-Marie Arkedal, klubbmästare
 • Anna-Lisa Kuylenstierna, ledare av M-grupp, som handlägger marknadsföring, medlems- och programfrågor
 • Michael Kolterjahn,, vice sekr. och tyska kontakter
 • Gerald Enckell, ledamot med Finlands-kontakter
 • Otfried B. Czaika, ledamot med tyska universitetskontakter
 • Pia Westphal, ledamot med Danmarks-kontakter

  Suppleanter är:
 • Kurt Persson, skånska kontakter
 • Björn Zötterman, samarbete med GF

  Styrelsen utsåg även:
 • Lars Craemer till webbmästare
 • Ingemar Goliath till ledare för projektet Dalfolk i Pommern
 • Gunnar Ståhltill ledare för projektet Över Östersjön

Se även styrelsesidan för mer information!Copyright © 2001-2004 Lars Craemer.