Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2004 hos G-gruppen:
20 maj

Släktforskarcentrum i Sundbyberg

Sveriges Släktforkarförbund och Genealogiska Föreningen kommer, enligt Förbundets nyhetsbrev Angeläget, under hösten/vintern att flytta till gemensamma lokaler. Det handlar om stora, ljusa, vackra och ytterst användbara lokaler, med bl.a. egen hörsal (150 platser) och stor entré/utställningshall. Lokalerna ligger i konfektyrföretaget Marabous tidigare huvudkontor i Sundbyberg. Dessa lokaler skapar möjligheter för ett nytt, utåtriktat arbetssätt, en sorts "Family History Library" med svenska förtecken. Kurser och konferenser blir lätta att anordna, eftersom allting finns i huset.

Förbundet och GF kommer att skapa ett gemensamt referensbibliotek och tidskriftsläsesal, tillgängligt för alla föreningsmedlemmar. Det kommer också att bli möjligt att i dessa lokaler åstadkomma den datasal med CD-material och Internetresurser som länge varit på tal. Föreningen DIS-Öst kommer att utgöra en viktig del i dessa planer, inte minst när det gäller kursverksamhet.

Flera andra föreningar kommer också att ha sin bas i lokalerna. Sålunda kommer också G-gruppen, som varit gäst hos GF, att få sin verksamhet förlagd till de nya lokalerna.Copyright © 2001-2004 Lars Craemer.