Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2004 hos G-gruppen:
22 september

Tyska språkets historia

På grund av det allmänna intresset för det tyska språkets historia, när detta tema diskuterades på föreningens forum, ombads Jürgen Weigle att skriva om sitt inlägg på listan till en för publicering lämplig uppsats. Detta har han nu gjort och dessutom kompletterat den med ett ganska omfattande kapitel om balttyskan med textprover samt med exempel på Amish tyska. Då språket är en väsentlig del av vårt kulturella arv och eftersom både lågtyskan och balttyskan haft så stort inflytande på det svenska språket är det vår förhoppning att uppsatsen kan bidra till ökad kunskap till gagn och nytta för släktforskningen runt Östersjön.

Du finner uppsatsen under "Dokumentation" och sedan "Tyska språkets historia".Copyright © 2001-2004 Lars Craemer.