Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2005 hos G-gruppen:
29 januari

Födelse och död runt Östersjön 1500-1860

Genealogiska Föreningen och G-gruppen inbjuder till startträffen för de öppna måndagkvällarna i Släktforskarcentrum under våren 2005 (16.00 - 21.00)

Vi har lyckats få den den uppskattade kyrkohistorikern Otfried Czaika som föreläsare runt ämnet "Födelse och död runt Östersjön". Denna kväll kommer att övertyga dig om vikten av att släktforskaren också intresserar sig för religionshistoria - en fråga om staten, kyrkan och makten. Och om födelsen och döden.

Har du funderat över alla som flytt på grund av att de haft fel religion i Europa? Sverige har tagit emot sådana flyktingar genom århundradena - hela tiden med tanken att dessa skulle föras in till den enda rätta svenska religionen.

I Sverige har vi även före 1800-talet haft religiösa riktningar utanför statskyrkan och frikyrkorna som Hernhutarna, Reformerta kyrkan och Katolska kyrkan. I tyska områden handlade det om flera dussin olika religiösa riktningar vilket till sist tvingade fram en folkbokföring 1874-76 i Preußen och Tyskland för att staten skulle få full kontroll över medborgarna.

Måndagen den 7 februari ber vi alla ta plats i hörsalen senast kl 17.50 eftersom det är ett invigningsprogram för måndagsserien.

17.55 tar mötesledaren Gustaf von Gertten över med praktiska frågor

18.00 hälsar förbundsordförande Ted Rosvall välkommen.
Föreläsningens första timmen behandlar det som varje släktforskare stöter på - sockenkyrkan och dess relation till religionen, barnafödandet och staten. Och frågan om synen på oäkta barn i syd och norr belyses. Kanske med exempel från Karl IX:s period med lagstiftning och biskopsräfster.

19.00 Kaffepaus.

19.30 handlar om synen på döden som den uttrycks i likpredikningar. Vilken betydelse har dessa för en släktforskare?

Teol dr Otfried Czaika skriver så här om sin föreläsning:
"Inte bara under medeltiden utan också under den sk tidigmoderna perioden hade staten och kyrkan klara samband. Statliga beslut motiverades religiöst och teologiska frågor hade en direkt påverkan på staten. Under föreläsningen skall vi närmare granska hur tillkomsten av det tidigmoderna Europa påverkade både staten, kyrkan och människorna i Tyskland och Östersjösområdet, i synnerhet det svenska riket. Viktiga milstolpar på vägen mot det moderna Europa var t.ex. Augsburgska Religionsfreden 1555 och Westfaliska freden 1648. Dessutom skall vi ställa oss frågan hur den tidigmoderna tiden påverkade utformandet av en av de olika konfessionerna präglade allmän kultur. Som exempel, som även äger intresse för släktforskningen, kommer jag att använda likpredikningen, en textsort, som kom till under 1500- och 16oo-talen. Likpredikningens uppkomst i Sverige, deras innehåll m.m. kommer således att belysas i föreläsningens andra del."Copyright © 2001-2005 Lars Craemer.