Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2005 hos G-gruppen:
17 maj

Släktforskare lägger puzzel

Det mycket uppmärksammade föredraget av Hans Krüger och Jürgen Weigle som hölls lördagen den 9 april på Släktforskarcentret i Sundbyberg finns numera på G-gruppens webbsida bland andra intressanta föredrag under avsnittet Dokumentation.

Artikeln som fått den lite kluriga rubriken

En aning från Danzig

beskriver hur författarna har utfört ett omfattande detektivarbete för att kartlägga Benjamin Ephraim Krügers anor och hans släktskap med den berömda släkten Fahrenheit. Ja, det är riktigt - det är han med termometern.

I artikeln har de två författarna beskrivit hur man med hjälp av kunskap, envishet, kontakter med tyska kollegor och en stor knippa tur kunnat intill visshet gränsande sannolikhet fastställa släktskapet mellan Urban Krüger född omkring 1570 och Hans Krüger född 350 år senare.

Hans Krüger har arbetat många år med att få fram uppgifter om sina anor i Danzig genom flitig korrespondens och besök på platsen. Samspelet mellan honom och Jürgen Weigle med sina rötter i Danzig och med kunskap om fristaten, dess historia och borgarfamiljerna har möjliggjort att resultatet kunnat presenteras på ett för läsaren fängslande sätt. Du kan nu själv läsa hela artikeln här.Copyright © 2001-2005 Lars Craemer.