Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2005 hos G-gruppen:
26 juni

G-gruppen i Greifswald

Universitetet i Greifswald och Staatsarchiv Stettin har sen mer än ett år ett samarbete som syftar till att kartlägga allt arkivmaterial som berör Pommern antingen det finns i Greifswald, Stettin, Köpenhamn, eller Stockholm.

På uppdrag av projektet har Haik Thomas Porada M A, Leibniz-Institut für Länderkunde Leipzig producerat en tjock bok med namnet "Pommern, Skandinavien und das Baltikum". Undertiteln är: Sachthematisches Archivinventar an Nordica, Baltica und Sueco-Pomeranica im Staatsarchiv Stettin (Thomas Helms Verlag)

Den 23 juni hade ett 50-tal forskare av alla slag bjudits in till Ernst Moritz Arndt- Universität Greifswald, där boken presentererades tillsammans med en handfull föreläsningar. Prof. dr. Jens E Olesen, Lehrstuhl für nordische Geschichte an der Ernst Moritz Arndt- Universität Greifswald talade om Pommern, Skandinavien och Pommern som en viktigt forskningsfält för institutionen.

Två av de närvarande polska forskarna gav sin syn på samarbetet medan Haik Thomas Porada presenterade upplägget i den arkivinventering som gjorts i tyska, polska och skandinaviska arkiv. Projektet har också knytningar till Helmut Backhaus.

En av medarrangörerna för kvällen var Pommerscher Greif.

G-gruppens ordförande Gustaf von Gertten hade hörsammat inbjudan för att markera uppslutning i denna forskarkrets, vilket också uppskattades av arrangörerna. Både Jens Olesen och Haik Porade är ytterst trevliga personer.

Bland annan litteratur hemförde Gustaf boken "Pommern, Skandinavien und das Baltikum" från mötet i Geifswald.Copyright © 2001-2005 Lars Craemer.