Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2005 hos G-gruppen:
30 juli

Det händer i Polen

Äntligen! Nu har islossningen i de tysk-polska förbindelserna öppnat Polen för svenska och tyska släktforskare. Folk med anor i gamla tyska områden har tidigare inte haft det lätt.

Byråkratin i det kommunistiska Polens dagar lade ofta krokben för släktforskare. De tyska genealogerna har trots detta i decennier försökt bygga upp relationer med enstaka arkivmänniskor, taxichaufförer, katolska präster och hotellfolk. Och framför allt har man sökt polacker som varit intresserade av bygdens, ortens eller stadens historia.

Men svårigheterna har varit många. Det har krävts tillstånd från Warschava för att få besöka ett arkiv. Den som skrivit till arkivet har alltid fått svar på polska oberoende av vilket språk som frågorna ställts på. Svenska och tyska forskare har fått betala orimliga summor för kopior medan en polack sluppit undan med en spottstyver. Det finns många exempel på tyska forskare som köpt kyrkoböcker på lopp- eller svartmarknad.

Nu är omvägen över Warschava borta. Registreringsblanketterna på arkiven finns nu också på tyska och de kopior som du beställt får du med dig på samma dag som de beställts. Det berättar läkaren Margret Ott, webbmästare för Pommerscher-Greif-föreningen och boende i Mönchen-Gladbach, i en artikel i tidningen Computergenealogie.

Kolberg - svensk garnisonsort

Pommerscher-Greif har en många arbetsgrupper. De mest framgångsrika är de som arbetat med Stolp (härifrån kom Erik av Pommern), och Kolberg (svenskt åren 1631- 1653).

Stolpgruppens ledare är den initiativkraftige Georg Nietsche som inte missat något tillfälle att lyfta fram arbetet. Bl a har Stolp-gruppen årligen egna seminarier i Pommern-Zentrum, Ostsee-Akademie i Travemünde.

Kolberg ligger vid kusten i Hinterpommern ett tiotal mil nordost om Stettin. Föreningen Pommerscher-Greif bildades år 2000 (liksom Föreningen G-gruppen) och de flesta medlemmarna har just anor i Hinterpommern. Endast ett fåtal av Greifs medlemmar bor i Vorpommern. DDR-tiden stimulerade inte till släkthistorisk forskning likalite som den polska kommuniststaten.

"Der Tod verband uns"

Med stöd från Pommerscher-Greif har Hieromin Kroczynski skrivit en bok med namnet "Der Tod verband uns", som beskriver kampen om Kolberg (Kolobrzeg) 1944-45 Den ges ut på tre Östersjöspråk, polska, ryska och tyska. Och faktainsamlingen har skett med hjälp av forskare från alla länderna. Sjävklart har Pommerscher-Greifs Kolberg-grupp kunnat stå för de största insatserna.

Bodo Koglin från Pommerscher-Greif har skrivit om sin hemort Hölkewiese vid Rummelsburg där han som barn upplevde andra värdskriget på nära håll. Hans minnesbilder har kunnat utnyttas när det gällt att mer än 50 år efter kriget kunna hitta soldatgravar. Den tyska Verein zur Bergung Gefallenen in Osteuropa och den polska föreningen Pomerze i Stettin har haft god hjälp av Bodo K. Fem tyskar och tre polacker har varig projektmedverkande och samarbete har också skett med Suchdienst des Roten Kreuzes och Wast, Wehrmachtsauskunftstelle für Kriegsverluste und Kriegsgefangene i Berlin. Identiteten på de begravda fastställs med hjälp av militära beteckningar och andra uppgifter Tack vare detta har 60 års ovisshet om var broder, fader eller farfar slutade sina dagar kunnat skingras till de anhörigas stora glädje.

Efter år av medvetna kontaktförsök och nya polska ungdomsgenerationer med en nyfikenhet på en korrekt historieskrivning har många samarbetsprojekt kommit igång. En seger för mötet, samtalet och viljan till att samarbete över gränserna, menar Margret Ott i Pommerscher-Greif.

Hon avslutar sin artikel i Computergenealogie så här: Es macht Freude auf diesen Art gemeinsam die Verstaubten Spuren der Vorfahren und ihren Lenbensumstände aufzudecken.Copyright © 2001-2005 Lars Craemer.