Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2005 hos G-gruppen:
10 oktober

ABC för dig med anor inom adeln!

Lördagen den 22 oktober är du välkommen till ett arrangemang av Genealogiska Föreningen i Släktforskarcentrum i Sundbyberg. Dagen har stort intresse också för G-gruppens medlemmar.

För deltagande vid alla lördagsmötet fordras föranmälan till alk@g-gruppen.net eller gf@genealogi.net. Det går också bra på telefon 08-686 03 64 eller 08-32 96 80, där du kan få ytterligare upplysningar.

Många släktforskare finner att de någonstans i antavlan har ett adligt namn. Namnet kan tillhöra en introducerad ätt och därmed Riddarhuset, en ointroducerad svensk adelsätt, en dansk, finsk, baltisk, tysk eller polsk adelssläkt. Men det kan också hända att det man tror är adel är något annat.

Du är välkommen med dina frågor till Genealogiska Föreningen och Släktforskarcentrum lördagen den 22 oktober. Vi börjar med första föreläsningen kl 10.00 och är färdiga med programmet i hörsalen ca. kl 14.45. Däremellan finns kaffe- och lunchpauser och därför är föranmälan obligatorisk.

För dig är det kanske viktigt att få veta hur du ska meddela dina adelsfynd till Riddarhuset och släktföreningar. Särskilt vanligt är det att kvinnor som gift sig "borgerligt" saknas i adelsgenealogierna allt enligt sin tids värderingar. Dessa fynd är välkomna.

Tidplanen:
09.40Du är välkommen att via Marabouparkens järngrind ta dig in i Släktforskarcentrum.
09.50Entrén till hörsalen är öppen
10.00Anna-Lisa Kuylenstierna och Gustaf von Gertten hälsar välkommen. Den första timmen kommer i stor utsträckning att ställas frågor men också kommenteras vanliga frågor om adel.
Frågor om tysk, baltisk, dansk, finsk adel kommer också att beröras.
11.00Riddarhusgenealogen Per Nordenvall ger svar på många av frågor. Han berättar om hur och varför det genealogiska arbetet i Riddarhuset bedrivs, om genealogiska begrepp och anpassningen till datavärlden. Inte minst viktig blir en redogörelsen för historiken. Alltifrån de handskrivna antavlor som kommit till Riddarhuset via de skrivna verk som i perioder varit utgångspunkter i arbetet. Som t ex Anreps och Elgenstiernas
12.00Lunch
13.00Johan Hermelin, ordförande i Hermelinska släktföreningen, berättar om vem som kan vara med i föreningen, om styrelsens arbete, släktmöten, webbsidor och domäner - och om konsten att få föreningen att fungera med aktiva medlemmar
14.00Arkivarien i den Tersmedenska släktföreningen, redogör för hur det historiska arvet bevaras i form av arkiv och dataarkiv.

Dagen avslutas med ett öppet samtal som styrs av behovet att fråga men också av att informera.

Under hela dagen är samlingarna tillgängliga. Dörrarna stängs tidigast kl 15.30

Från Genealogiska Föreningen medverkar Gustaf von Gertten och Anna-Lisa Kuylenstierna som moderatorer och samtalsledare.Copyright © 2001-2005 Lars Craemer.