Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2005 hos G-gruppen:
29 november

Medlemsavgift 2006

Snart är det nytt år igen och det är dags för medlemsavgiften för 2006. Enligt tidigare stämmobeslut är avgiften 70 kronor för alla som bor i Sverige.

Du kan betala avgiften redan nu genom att sätta in 70 kronor på föreningens postgiro 16 30 02-9. Glöm inte att skriva namn på talongen. Om du sedan förra året har ändrat adress eller vill ändra andra uppgifter om din forskningsinriktning, så gör det då på Ändringsmeddelandet.

För dig som är bosatt i ett EURO-land är årsavgiften € 8.
Betala genom att sätta in beloppet vårt

Postgirokonto: 16 30 02-9
BIC: NDEASESS
IBAN: SE70 9500 0099 6026 0163 0029
Mottagare:
Föreningen G-gruppen
c/o Asp
Stamgatan 67
S-125 74 Älvsjö / Sverige
Bank:
Nordea-Postgirot
S 105 06 Stockholm / Sverige
Om du är osäker på hur betalningsblanketten skall fyllas i, så tala med din bank.

De medlemmar, som är bosatta utanför Sverige och euroområdet (t.ex Danmark och Norge), behöver inte heller betala någon avgift för 2006. För 2007 räknar man med att betalningar från dessa länder skall kunna göras till samma kostnad som en inrikes betalning och då kommer även dessa medlemmar att få betala medlemsavgift.

För nya medlemmar gäller att medlemsavgift som betalats efter 1 november 2005 gällar också för 2006.Copyright © 2001-2005 Lars Craemer.