Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2006 hos G-gruppen:
6 januari

Nytt år med G-gruppen

Du och alla andra besökare på vår hemsida önskas en god fortsättning på det nya året 2006!

Vi har gjort några förändringar, som vi hoppas skall öka nyttan av hemsidan för alla släktforskare och i synnerhet för G-gruppens medlemmar.

Släktnamn har är av stor vikt i forskningen. Därför har vi lagt upp en särskild sökfunktion på hemsidan Medlemmarnas egen forskning, där du kan söka antingen på släktnamn eller på orter som G-gruppens medlemmar forskar på. Den sidan kan du nå direkt från innehållsförteckningen. Om du hittar ett släktnamn eller en ort, som någon medlem forskar på, kan du söka kontakt med aktuell forskare via medlemsforskning@g-gruppen.net. Som medlem i G-gruppen kan du ta direkt kontakt med forskaren via .Copyright © 2001-2006 Lars Craemer.