Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2006 hos G-gruppen:
17 mars

Nytt år - ny styrelse

Föreningenens årsmöte ägde rum den 21 februari i Släktforskarcentrum i Sundbyberg. Den stadgeenliga dagordningen genomgicks och den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Den avgående ordföranden Gustaf von Gertten utsågs till hedersordförande i föreningen.

Till ny ordförande valdes Tönis Laks. Den nya styrelsen och övriga funktionärer valdes i enlighet med valberedningens förslag.

Vi vill påminna dig, som ännu inte betalat din årsavgift, att göra det snarast. Annars riskerar du att missa mycket av den information, som är på väg ut på hemsidan och diskussionslistan.Copyright © 2001-2006 Lars Craemer.