Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2006 hos G-gruppen:
28 april

Vi träffas i Nacka Strand den 12-13 augusti

I den spännande mässhallen i Nacka Strand i en förtrollande omgivning såväl ute som inne kommer du att träffa medlemmar ur G-gruppen den 12-13 augusti. Du kommer troligen att åka buss 443 från Slussen till hållplats Nacka Strand och så småningom njuta av en hemfart med båten till Stockholms centrum.

Du kan läsa om evenemanget på www.stockholm2006.se. Du kan också få information om släktforskardagarna på tyska och estniska på www.FamilienforschungSchweden.se.

G-gruppen kommer att visa hur man söker anor i Estland och Livland och visa hur var man hittar resenärer som åkt båt Över Östersjön. Projekten Schwedenstrasse och Dalfolk i Pommern kommer att beskrivas och vi kommer att berätta om Herder-Institut i Marburg. För tyska besökare kommer vi att ge tips om vilka bestånd i Riksarkivet som är angelägnast att titta på. Och tyskar som har anor från en svenska arbetsvandrare på 1800-talet kan räkna med vår hjälp.Copyright © 2001-2006 Lars Craemer.