Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2006 hos G-gruppen:
6 juni

Okänd guldgruva för svenska släktforskare

I Estlands historiska arkiv i Tartu/Dorpat finns en okänd tillgång från 1600-talet och Sveriges stormaktstid. Den är speciellt intressant för soldatforskare.

Bakgrunden är att jag hjälper en god vän att utforska sina rötter på 1600-talet. Det rör sig om en adelssläkt med rötter i Kurland och förmodligen även Schlesien/Pommern. Familjen är upptagen i det svenska Riddarhuset i början på 1700-talet. Den svenska grenen kom till Sverige via Livland, Ösel och tjänst i den svenska krigsmakten. Det finns osäkra belägg om deras närvaro på Ösel i svenska arkiv.

I ett försök att hitta mer information reste jag tillsammans med representanter för familjen i maj 2006 till det Historiska arkivet i Estland. Inför resan hade vi naturligtvis även sökt i svenska arkiv. Jag har bland annat läst gamla redogörelser för den baltiska adeln i KB. I det sammanhanget stötte jag på den estniske historikern Margus Laidres avhandling "Schwedische Garnisonen in Est- und Livland 1654 - 1699". I notmaterialet hänvisades bl a till s k "knechtregister" som finns i det Historiska arkivet i Estland.

Inför besöket tog jag kontakt med arkivet och fick utmärkt hjälp av arkivarien Maarja Kivi att beställa fram lämpliga delar av materialet. Det mesta visade sig bestå av flera hyllmeter ca två decimeter tjocka läderinbundna folianter - en per år. Dessa innehåller inventeringar - ofta månatliga - av manskap och befäl i de svenska regementena i Baltikum. En del är mycket noggranna med noteringar om stupade och förflyttade. Bland manskap och befäl hittar man många svenska namn men även finska, baltiska och andra länders.

Vår kontakt på arkivet berättade att ingen frågar efter dessa handlingar och det bekräftas av "lånekortet". Ofta är den ende låntagaren ovannämnde Margus Laidre.

Hur det gick med vår forskning? På den korta tid som fanns till vårt förfogande hittade vi inget utöver bekräftelse på att familjen inte varit upptagen i det estländska eller Öselska ridderskapet. Det var som att leta efter en nål i en höstack. Men på andra sidan lärde vi oss mycket och upptäckte något som få svenskar vet om.

Svea-Lisa RåsäterCopyright © 2001-2006 Lars Craemer.