Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2006 hos G-gruppen:
24 september

Forska på Finland!

Nu kan du få hjälp att forska på dina finländska anor med G-gruppens "Vägvisare för forskning på Finland".

Arbetet med att ta fram vägvisaren har bedrivits under sommaren för att komplettera G-gruppens webbsidor med ytterligare ett aktuellt land för många forskare.

Intresset för finländsk forskning visade den stora publik som lyssnade, då Johan Ståhl, ordförande i Genealogiska Samfundet i Finland, höll sitt föredrag vid Säktforskardagarna i Nacka Strand i augusti i år.

Ett gott stöd i förverkligandet av denna Vägvisare har varit Marianne Sandberg på Kökar i Ålands skärgård.

Ett stort tack till Johan Ståhl, som granskat sidan och kommit med värdefulla synpunkter och förslag till förbättringar.

Du hittar sidan genom att i klicka på "Släktforska på Finland" i innehållsförteckningen till vänster.Copyright © 2001-2006 Lars Craemer.