Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2006 hos G-gruppen:
23 oktober

Hintzesamlingen ännu rikare!

Hintzsamlingen av genealogica, som finns i Släktforskarnas arkiv i Sundbyberg, har berikats med dels Dorothea Weichbrodts "Patrizier, Bürger, Einwohner der Freien und Hansestadt Danzig" och dels med Reinhold Curickes "Der Stadt Danzig historische Beschreibung".

Weichbrodts samling, 5 band i A4-format, omfattar cirka 2.500 stamtavlor av borgare i staden från 1300- till 1700-talet, dels hand- och dels maskinskrivna. En enorm källa för släktforskare inom detta område. Curickens historia över staden från 1686 är ett faksimilitryck och omfattar dels beskrivningar av stadens historia och byggnader och dels förteckningar över nämndemän, rådsherrar, borgmästare, borggrevar och andra digniteter från 1300- till 1700-talet.

Förvärvet har möjliggjorts genom en sponsorgrupp som Jürgen Weigle skapat bestående av Genealogiska Föreningen (900 kr), Föreningen G-gruppen (550 kr), "Die Alten und Schönen" (500 kr) samt Hans Krüger, Olle Sahlin und Jürgen Weigle (vardera 250 kr).

Vi tackar dem för gåvan!Copyright © 2001-2006 Lars Craemer.