Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2007 hos G-gruppen:
10 januari

Estlandssvenskarnas historia

Sedan 1200-talet ¯ och kanske ännu tidigare ¯ har det i det nuvarande Estlands kusttrakter och på de större öarna bott en svensktalande bondebefolkning, "estlandssvenskarna". Befolkningen hade sin största utbredning under 14- och 1500-talen. I mitten av 1600-talet var antalet estlandssvenskar cirka 10 000, och de utgjorde då 2-3 procent av det dåtida Estlands befolkning. På 1940-talet var antalet cirka 9 000. Av dem flyttade cirka 8 000 över till Sverige i flyktbåtar och genom organiserade transporter under andra världskrigets sista år.

En starkt bidragande faktor till att estlandssvenskarna, trots sitt lilla antal, genom århundradena har kunnat överleva som språklig och kulturell minoritet är att de envist hävdade sin rätt som "fria svenskar" mot adelsmän och godsägare. Därmed undgick de att bli livegna som de estniska bönderna.

Läs den intressanta uppsatsen "Om estlandssvenskarna", som skrivits av Göte BrunbergCopyright © 2001-2007 Lars Craemer.