Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2007 hos G-gruppen:
2 februari

Finländare i tsarens tjänst

En utställning över finlandssvenskar i S:t Petersburg och ålänningar i det ryska imperiet visas på Ålands museum i Mariehamn. Utställningen görs i samarbete med Ålands emigrantinstitut och pågår till den 8 mars.

Utställningen gjordes ursprungligen till staden S:t Petersburgs 300-årsjubileum. Till staden och dess hamnstad Kronstadt sökte sig många nationaliteter - svenskar, finländare, ester, balttyskar och tyskar. Det finländska inslaget var starkt under hela storfurstendömestiden 1809 - 1917. Det ryska imperiet var möjligheternas land för den som ville göra karriär inom sitt yrke som hantverkare, ämbetsman eller militär.

Här visas många finländares öden, såsom konteramiralen Alexander Elfsbergs yrkesbana eller lärarinnan Fanny Sundström, som var något av en pedagogisk nydanare. Den mest namnkunniga av alla personer som presenterades är nog Edit Södergran. Hon tillbringade sin barn- och ungdomstid i S:t Petersburg och hennes första dikter skrev hon på tyska, då hon gick i en tysk skola. Hon skrev också dikter på franska och ryska innan hon övergick till svenska språket.Copyright © 2001-2007 Lars Craemer.