Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2007 hos G-gruppen:
7 augusti

Hintze-historia genom cd:n ÖÖ nr 1

Ortsnamn som anges som resmål på cd:n ÖÖ nr 1 ger den historieintresserade bra utgångspunkter: Söder om Tomelilla - som inte fanns förrän järnvägskrysset landade nära en bondgård på 1890-talet - finns ortsnamn som Benestad, Bollerup, Herrestad, Högestad, Tosterup, Örup och Övraby. Slott och herrgårdar som var dominerande arbetsgivare under perioden 1830-1860.

Vid Pipers Högestad finns kyrkan och kyrkogården. Här finns en gravsten för kyrkoherden Hintze och hans barn. Till och med yngste sonen Gottfrieds namn finns inhugget men utan årtal. (Han är dock begravd i Solna.)

Benestad skrevs i äldre tider Benistad och var en viktig socken. Besök i kyrkan från - 1100-talet - med en unik kastal rekommenderas. Bollerups slott från samma århundraden satsade under tidigt 1800-tal på fårskötsel och dit kom värvade Schäfrar och Oeconomer dit från Preussen, Mecklenburg och Sachsen. Ehrenswärds Tosterup skaffade också in kompetens söderifrån.

Släkten Hintze ägde slottet Kåseholm på 1800-talet och därmed också patronatet för socknarna Tryde och Spjutstorp. Några av Hintzarna var flitiga resenärer på Tyskland under 1800-talet bland annat till Leipzig och LübeckCopyright © 2001-2007 Lars Craemer.