Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2007 hos G-gruppen:
21 augusti

Ytterligare en förmån för våra medlemmar!

G-gruppen har beslutat att erbjuda medlemmarna ytterligare en förmån helt exklusivt: Bokanmälningar av genealogisk litteratur som bedömts som särskilt viktiga för släktforskningen runt Östersjön. Det är vår avsikt att publicera på medlemssidorna anmälningar över nya eller äldre böcker i oregelbundna perioder och att samla dessa in en form av ofullständig bibliografi över genealogisk "Östersjölitteratur".

Vår idé är att många medlemmar skall bidra med anmälningar av böcker som de använt i sin forskning och vilka kan vara till gagn och nytta för andra medlemmar i deras forskning. Vi hoppas att många vill dela med sig av sina kunskaper.

Vi börjar med två böcker på tyska som finns i Hintzesamlingen i Sundbyberg: Mjölnare i Pommern resp. Burskapsärenden i Danzig mellan 1399 och ca 1810. Läs här om Du vill veta mer.Copyright © 2001-2007 Lars Craemer.