Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2008 hos G-gruppen:
8 november

Varför vara medlem i en finsk förening?

Det finns två riksföreningar. Den minsta och nyaste är Finlands släkthistoriska förening, FSHF, som delvis kan jämföras med Genline. FSHF skannar in kyrkböcker, domböcker, länsräkenskaper och annat nyttigt som i stor utsträckning kan ses gratis av alla. De ideellt arbetande placerar sig på en ort med en av sina skannrar och sätter igång.

Att de kommit långt kan man själv konstatera genom att studera deras webbsidor. Kvaliten på bildmaterialet är mycket bra. Föreningen efterlyser dock hjälp från personer som kan göra översättningar från finska till svenska eller att åta sig att granska de svenska texterna. Kontakta eliitiainen@yahoo.com om du vill hjälpa till. Du får lära dig några finska ord för att orientera dig men du vet ju att de mesta av originalen är skrivna på det svenska språket. Du kan läsa mer om detta på våra Medlemssidor och Finlandssidan.

Om du blir medlem i november månad så gäller medlemsavgiften 15 EUR - som du kan betala in via plusgiro eller bankgiro - för hela 2009.

G-gruppen är i den lyckliga belägenheten att en av våra medlemmar Eija Liitiäinen är kassör i denna intressanta förening. Hon påpekar att det redan finns mer än 1.550.000 bilder. Det ökar med 100.000 per månad. Lägg märke till att FSHF arbetar precis som G-gruppen. Det mesta är gratis men vill du ha allt så får du bli medlem. FSHF är liksom G-gruppen uppbyggd av många ideellt arbetande släktforskare.

Det finns redan länsräkenskaper och domböcker från Åbo på FSHF:s medlemssidor och mer blir det. Just nu har FSHF börjat arbeta med kyrkböckerna i Åbo.

FSHF äger två Minolta mikrofilmskannrar och en digitalkamera och flera objektiv som cirkulerar runt i Finland. Många bibliotek och arkiv äger skannrar som FSHFs digitaliserare kan använda.Copyright © 2001-2008 Lars Craemer.