Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2008 hos G-gruppen:
23 november

Revidering av Estlandssidan

En stor genomgång av Estlandsidan har genomförts av Peeter Grünberg. Ny länkar har ersatt länkar, som slutat att fungera. Den stora förändringen är dock att ett nya avsnitt har tillkommit.

Sålunda presenteras Vackeböckerna, som finns tillgängliga på Internet. I Vackeböckerna förtecknas gårdarnas storlek och deras skyldigheter mot godsen i form av dagsverken och produkter som skall levereras.

Dessutom finns en omfattande presentation av SAAGA och AIS, två mycket viktiga databassystem för forskning på källor som finns i estniska arkiv.

På den amerikanska siten www.familysearch.org finns nu de digitaliserade kyrkböckerna tillgängliga direkt för läsning, bland annat ett antal lutherska församlingar i Tsarryssland inklusive S:t Petersburgs olika församlingar. En av dessa är den estniska församlingen i S:t Petersburg – St Johannis eller på estniska Jaani kogudus.

Vidare finns en värdefull presentation av och länk till släktdatabas för Nuckö socken i Estland, som estlandssvensken och G-gruppsmedlemmen Göte Brunberg har arbeta med i nästan 20 år.Copyright © 2001-2008 Lars Craemer.