Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2009 hos G-gruppen:
20 januari

Att forska i Estland för tysktalande

Artikeln "Släktforska i Estland" på denna sida, som i höstas reviderades, har nu översatts till tyska. Innehållet har vid översättningen kompletterats något och anpassats till vår tysktalande läsekrets.Copyright © 2001-2009 Lars Craemer.