Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2009 hos G-gruppen:
18 april

Över Östersjön - Nytt material

Projektet Över Östersjöns första CD omfattade perioden 1830-1860. Nu färdigställs material om resande under 1700-talet då trafiken över Östersjön blivit normal efter Karl XII:s krig. Invandrade kom till Sverige från tyska stater från 1720 och blev boende kvar, hantverkare, hejderidare, handelsmän m.fl.

Resor mellan Sverige och Pommern bidrog till nya familjebildningar med kontakter över havet. Återvändande soldater och officerare förde med sig hustrur från länder i söder och öster. Senare under 1700-talet kom tjänstefolk från Pommern till Skåne och andra delar av landet. Ämbetsmän, konsthantverkare, musiker, teaterfolk, men också utvisade icke-önskvärda grupper påträffas i det material vi nu ställer i ordning för utgivning i år och kommande år.

Vill du veta mer så följ vårt projekt och låt oss förmedla kunskap om hur man söker i materialet och hur man kan utnyttja våra hjälpmedel. Vi informerar också om nya områden för våra undersökningar: Resandet över Öresund, utrikesresor från Sverige och Finland 1735-1850, resor för handelsmän 1800-1830 och om passlistor för gårdfarihandel kring 1790.

Välkommen till vårt arbets- och presentationsmöte den 28 april kl. 18.00 i Sveriges Släktforskarförbunds konferenslokal Anderstorpsvägen 16, Solna T-bana Huvudsta.

Kaffe/té och bröd med pålägg finns till självkostnad.

OBS!! Obligatorisk anmälan senast den 21 april till Anita Sundell E-post: anita.sundell@telia.com eller per telefon 08-659 08 30Copyright © 2001-2009 Lars Craemer.