Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2009 hos G-gruppen:
29 april

G-grupp medverkar vid Släktforskardagarna på Åland

Finlandssvenska släktforskardagarna i Mariehamn

Ålands Emigrantinstitut och Genealogiska Samfundet i Finland arrangera XV Finlandssvenska släktforskardagarna och I Åländska släktforskamötet i Mariehamn den 9-11 okt 2009.

Ämnet 1808-1809 års krig (med alla olika namnvarianter, förstås ur vars och ens synvikel) under rubriken "1809-2009: Kontakter knyts - bryts - återknyts". Man planerar att göra dagarna möjligast breda och belysa både skilsmässan från Sverige och den nya situationen för Finland under ryskt välde, men också hur alla dessa kontakter, tack vare dagens öppenhet, på nytt kan återknytas och med vilka hjälpmedel man idag kan släktforska i alla riktningar, vilket för inte alls så länge sedan var mer eller mindre omöjligt.

Från G-gruppen medverkar Otfried Czaika och Gunnar Ståhl med varsitt föredrag. Det finns ytterligare svenska föredragshållare. Bland annat kommer Ted Rosvall medverka med två föredrag.

Genom att klicka bilden eller här kan du läsa hela broschyren.

Mer information kan du få på www.eminst.net, där du också kommer att finna Anmälningsblankett till konferensen.

Du kan även kontakta:
Ålands Emigrantinstitut
Norra Esplanadgatan 5
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
e-post: emi.inst@aland.net.Copyright © 2001-2009 Lars Craemer.