Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2009 hos G-gruppen:
4 augusti
Möte med dramatik i tal och bilder i Huvudsta den 12 september om....

Vita bussar, vita lastbilar, vita båtar

Våren 1945 kom 25.000 flyktingar till Malmö i två stora omgångar. Först som resultat av Bernadotteaktionen med de vita bussarna i mars-maj månader, där den största gruppen kom från Rawensbrück. Därefter samarbetet med Internationella Röda Korset som tillförde Sverige nästan 10.000 koncentrationslägerfångar från bl a Neugamme och Bergen-Belsen-lägren med hjälp av fem ombyggda båtar: Kronprinsessan Ingrid, Rönnskär, Karskär, Kastelholm och marinfartyget Prins Carl. Med viss hjälp av tyska minsvepare.

Om detta kommer Gustaf von Gertten att berätta lördagen den 12 september med början kl 11.00 då Gustaf redogör för vem som höll i planeringen och vem som engagerades vid genomförandet. På plats i Tyskland, arbetet i Danmark och insatserna vid mottagningen i Skåne där Civilförsvaret hade att skaka fram saneringsgrupper, karantänläger, läkare, sjuksköterskor, rödakorspersonal och många andra frivilligorganisationer. SJ hade en viktig roll i planeringen.

Efter en lunchpaus på en timme då något ätbart finns tillgängligt så fortsätter föreläsningen kl 13.00 med att berätta om människöden från Ravensbrück, Neugamme, Wöbbelin, Stutthof och Theresienstadt. Du kommer att få veta hur det gick för de 50 polska spädbarn som bars i land av sina mödrar i Malmö. Om danska Klara Rubin vars familj inte flydde till Sverige, när varningar i hemlighet kom från några tyskar. Nu hamnade Rubinfamiljen i Theresienstadt, där fadern dog men övriga kom hem med de vita bussarna.

Du kommer att få veta hur det gick för Bertus Baverlaar som fångades av nazistiska tentakler i Holland och sändes till Neuengamme för hårt arbete. Han kom till Malmö den 11 maj efter en osannolik och ohygglig transport från Neuengamme som slutade med en skräckbåt vid namn Homberg. Den båten la till i Nyhamnen i Malmö och ut stapplade eller bars närmare 1000 Neugamme-fångar. Nu söker sonen Sjaak Baverlaar att dokumentera sin fars historia med hjälp av G-gruppen.

OBS!! Obligatorisk anmälan till Anita Sundell E-post: a.m.sundell@gmail.com eller per telefon 08-659 08 30Copyright © 2001-2009 Lars Craemer.