Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2010 hos G-gruppen:
26 februari

Stor träff om släktforskning i Estland

Träff i Huvudsta om släktforskning i Estland tisdagen den 23 mars 2010 kl 17.30

Dagens Estland har framträtt som ett av de modernaste länderna runt Östersjön. Inte minst gäller detta esternas förmåga att på nätet tillgängliggöra material för släkthistoriska forskare. De baltiska grannländerna Lettland och Litatuen följer esterna i spåren och det bådar gott G-gruppens medlemmar. Denna stora träff i Huvudsta kommer att passa dig som precis börjat släktforska men också den som redan hållit på att söka sina estniska anor från 1800-talet.

Den som är intresserad av det estniska folket och det estniska språkets gränser i tid och rum får också utbyte av träffen.

Genealogiska Föreningens lokaler är öppna och vi rekommenderar dig därför att komma i god tid så att du kan se vad GF vill visa vid ditt besök.

Kl 18.00 börjar Peeter Grünberg, ledare för e-gruppen, sin systematiska genomgång. Den vill visa på dina möjligheter att framgångsrikt forska på dina estniska anor eller släktingar. Förkortningar som AIS Saaga och själarevisioner är något unikt. Du får inga kostnader för dessa hjälpmedel.

Ca 19.00 gör vi en Pirog-paus. Mer information följer

ca 19.20 berättar Gustaf von Gertten om sin forskning på Borgmästaren i Dorpat (1590-1603) och i Reval (1609-1627) Berend von Gertten från Hattingen i Westfalen. Därvid berörs Estlands historia i relation till Ryssland, Sverige, Tyska Orden Hansan och Polen. Berend var bl a en av Dorpatsrådets ombud vid besök hos kung Sigismund 1589 i Polen.

Svea-Lisa Råsäter berättar om sin släktforskning som är spridd över Estland Den innefattar också dramatiken för de släktingar som lämnade Estland 1942 via Finland.Copyright © Lars Craemer.