Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2010 hos G-gruppen:
16 mars

Stor träff om släktforskning i Estland

Välkommen tisdagen den 23 mars till GFs och släktforskarförbundets lokaler, Anderstorpsvägen 16 i Huvudsta. Här får du ta del av de resurser som finns för släktforskning i Estland. Arrangemanget har tre delar:

Programmets första del startar kl 17.00
- Du får hjälp att hitta rätt bok bland den litteratur om de baltiska länderna - och framför allt Estland - som finns i GFs Hintzesamling.

Programmets andra del startar prick kl 18.00
- Peeter Grünberg behandlar först frågan om "vad som är Estland och vad som är estniskt". Historiska och geografiska sammanhang som du har glädje av att vara bekant med.
- Peeter berättar också om viktiga källor för släktforskaren och vilka språk som används i dessa.
- Peeter visar vad du kan finna när du söker i AIS och Saaga?
- Peeter berättar också om vilka bestånd som kan innehålla uppgifter om estniska flyktingar till Sverige unde 1900-talet.
- Peeter berättar också om "virtuella forskarsalen" och om Estniska Genealogiska Föreningens arbete att göra församlingsböckerna sökbara på nätet

Ca kl 19.00 har vi en Pirog-paus. Du får betala för pirog, kaffe och en kaka. Och tillfälle att prata med andra deltagare

Programmets tredje del startar ca 19.30
- Gustaf von Gertten berättar om sin forskning på borgmästaren i Dorpat (1590-1603) och i Reval 1609-1627 Berend von Gertten från Hattingen i Westfalen. Därvid berörs Estlands historia i relation till Ryssland, Sverige, Tyska Orden och Polen. Berend besökte under sin borgmästartid såväl Stockholm som Krakow och Warszawa
- Svea-Lisa Råsäter berättar om sin forsknng på sin släkt väl sprid i estniska områden. Historien omfattar också dramatiken för de släktingar som lämnade Estland 1942 via Finland.

Obligatorisk anmälan via e-post till gustaf.vongertten@telia.com (tänk på att vi helst ska ha ljuvliga estniska piroger, drycker, kaffe mm till alla- Då måste vi veta vem som kommer)

Upplysningar kan du få av Svea-Lisa, Peeter eller Gustaf genom att sända ett e-brev till peeter.grunberg@hem.utfors.se eller till svea-lisa@rasater@telia.com

Arrangör är Estniska arbetsgruppen inom
Föreningen G-gruppen Genealogi över ÖstersjönCopyright © Lars Craemer.