Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2010 hos G-gruppen:
30 mars

Medlemsmöte om G-gruppens framtid

G-gruppens styrelse hälsar alla medlemmar välkommna till ett medlemsmöte om

G-gruppens framtid

torsdagen 27 maj 2010 kl 18:00 på Barnängsgatan 44 i Stockholm.

Snart fyller föreningen G-gruppen tio år – ett lämpligt ålder för att ta sikte mot framtiden och för att blicka tillbaka.

Vad har hänt de senaste åren i släktforskarvärlden runt Östersjön? Vilken riktning har webben, vårt främsta kommunikationsverktyg utvecklat sig? Hur skall G-gruppen möta nya tekniska utmaningar? Och sist men inte minst: Vad förväntar sig medlemmarna av G-gruppen?

Frågorna är många! Men med vår samlade kunskap kommer vi säkerligen att få de bästa möjliga svaren!

Att lägga upp en strategi för de kommande åren angår oss alla; dessutom är detta alldeles för stort för en styrelse. Styrelsen vill därför lyssna på Er, diskutera med Er och i samklang med Er hitta gångbara vägar in i framtiden!

Välkomna! Vi ber om anmälan senast 20 maj 2010 till anita@g-gruppen.net.

För styrelsen

Otfried Czaika
G-gruppens ordförandeCopyright © Lars Craemer.