Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2010 hos G-gruppen:
11 april

Styrelsen vill veta Din mening...

Styrelsen har kallat till ett medlemsmöte den 27 maj i Stockholm. Eftersom många medlemmar bor långt från Stockholm och därför inte kan vara med på mötet erbjuder styrelsen nu alla medlemmar en möjlighet att själv påverka föreningens framtid. Ta vara på möjligheten!

Det finns en enkel enkät i vilken styrelsen ställer några frågor och ber Dig om Ditt svar. Frågorna rör föreningens ledning och dess framtida verksamhet som enkelt kan besvaras genom att välja mellan olika svarsalternativ. Dessutom finns ett utrymme för fritext i vilket Du kan skriva ner Dina egna tankar till de ämnen som tas upp i enkäten.

Bakgrunden till enkäten är att styrelsen vill lyssna av medlemmarnas egna önskemål i vilken riktning föreningens verksamheter skall utvecklas. Eftersom G-gruppen är en ideell verksamhet med begränsade ekonomiska resurser, helt beroende av frivilliga insatser, kan vi inte göra allt. Och för att kunna välja rätt kurs måste styrelsen veta vad Du och alla andra medlemmar vill. Det är alltså av yttersta vikt att så många som möjligt svarar på enkäten. Även Din röst är av stor betydelse!

Medlemsmötet den 27/5 och enkäten är rådgivande. Styrelsen kommer med hjälp av resultaten att utarbeta ett förslag till verksamhetsplanen för nästa år samt ett förslag till eventuellt erforderliga stadgeändringar för beslut på årsmötet 2011.

Rösta även Du! För att kunna bearbetas före mötet, måste Enkäten skickas in senast senast den 20 maj. Om Du sedan vill ta del av enkätens resultat måste Du lämna Din e-postadress under rubriken "om Dig själv".Copyright © Lars Craemer.