Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2010 hos G-gruppen:
12 juli

Valberedning för årsstämman 2011 utsedd

I enlighet med det uppdrag som styrelsen fick vid senaste årsstämma samt under beaktande av medlemmarnas svar på enkäten inför medlemsmötet den 27 maj 2010 har styrelsen vid sammanträdet den 1 juni 2010 utsett till valberedare inför årsstämman 2011:
- Ingemar Goliath
- Tõnis Laks
- Jürgen Weigle
(sammankallande).

För styrelsen
Otfried Czaika
G-gruppens ordförande


Copyright © Lars Craemer.