Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2010 hos G-gruppen:
27 juli

Till minne av Gunnar Ståhl

Gunnar Ståhl, ansvarig för Föreningen G-gruppens projekt "Över Östersjön" och hedersmedlem i föreningen, har oväntat gått ur tiden. Gunnar blev 67 år.

Mitt under min utlandssemester nådde mig budet om Gunnar Ståhls plötsliga frånfälle. Ett budskap som jag inte kan fatta då jag kort före min avresa hade personlig och brevledes kontakt med Gunnar.

Gunnar Ståhl blev tidigt medlem i vår förening. Han värvades 2001 av Gustaf von Gertten när denne mötte Gunnar på Ystad, där Gunnar bedrev forskning om resandetrafiken över Östersjön. Gunnar hade, när han värvades till G-gruppen, mångårig erfarenhet av föreningsarbete. Endast 22 år gammal blev han kassör i Frivilliga Radioorganisation FRO, där han senare i tvenne omgångar var ordförande och slutligen utnämndes till hedersmedlem. Gunnar var även aktiv medlem i Stockholmsrosen, en underavdelning till Svenska Rosensällskapet.

När så styrelsen för G-gruppen beslutade att starta projektet "Över Östersjön" utsågs Gunnar i januari 2004 till den självskrivne projektledaren. Gunnar drev detta projekt med stor entusiasm och energi. Genom sitt positiva ledarskap motiverade Gunnar en handfull frivilliga medarbetare till att göra storverk när man fotograferade, katalogiserade och registrerade bortåt 20.000 dokument ur olika svenska arkiv rörande resandetrafiken över Östersjön. Tyvärr kommer Gunnar inte att kunna avsluta detta för genealoger runt Östersjön så betydelsefulla arbete och de framtidsplaner han hade. Jag är dock övertygad om att hans medarbetare kommer att fullfölja projektet i Gunnars anda.

Gunnar var även en omtyckt författare och efterfrågad föredragshållare. Bland hans genealogiska och historiska uppsatser kan nämnas "Hjärtekrossaren från Slätthög" (Släktforskarnas årsbok 2003), "Pengarna eller livet!" (Släktforskarnas årsbok 2004), "Postjakttrafik och resande mellan Ystad och Stralsund 1683-1861" (Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2004) samt "Resenärer med postjakt mellan Ystad och Tyskland 1683-1861" (Ystadiana 2007). Förutom ett flertal föredrag om Östersjötrafiken kan även nämnas Gunnars föredrag vid Vähusens vänners årsmöte 2008, som refererats i Kristianstadsbladet, och om judisk bosättning och judereglementet i Sverige 1782-1838 inför Judiska genealogiska föreningen i Köpenhamn.

I denna svåra stund går våra tankar till Gunnars familj. Vi är många både inom och utanför G-gruppen som kommer att minnas Gunnar som enveten forskare vilken med glädje och varmt hjärta delade med sig av sina rön.

Stockholm den 27 juli 2010
Otfried Czaika
för Föreningen G-gruppen


Copyright © Lars Craemer.