Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2010 hos G-gruppen:
18 november

Migration och Kulturutbyte i Östersjområdet 1500-1800

Torsdagen den 18 november kommer G-gruppens ordförande Otfried Czaika på inbjudan av Genealogische Gesellschaft Hamburg - Hamburgs Verein für Familienforschung att föreläsa om migration och kulturtransfer under den tidigmoderna tiden (ca. 1500-1800) i Östersjöområdet i Staatsarchiv Hamburg. I sitt föredrag kommer han att berätta hur människor i rörelse satte även tankar i rörelse och vilken betydelse resandet över östersjön hade under denna tid.


Copyright © Lars Craemer.