Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2010 hos G-gruppen:
25 november

Stöd från Hintzefonden

Projektet Över Östersjön har fått ett bidrag å 10.000 kronor från Gottfried Hintzes Stiftelse för Invandrarforskning för fullbordandet av projektet.

Otfried Czaika & Jürgen WeigleCopyright © Lars Craemer.