Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2011 hos G-gruppen:
4 mars

Årsstämman gav styrelsen godkänt

Den 26 februari 2011 hölls det ordinarie årsmötet med medlemmarna i Föreningen G-gruppen. Drygt tjugo medlemmar deltog i mötet. Stämman leddes av Klas Råsäter i enlighet med stadgarna på ett föredömligt sätt. Hela verksamheten gick med en förlust på 2.275 kronor, som orsakats av att projektet "Över Östersjön" givit ett underskott på 4.807 kronor. Ett par medlemmar tog felaktigt upp frågor som inte fanns på dagordningen, vilket försenade stämman något.

Revisorerna rekommenderade att stämman skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet, vilket också blev stämmans beslut.

Styrelsens förslag om stadgeändringar antogs med några smärre, främst språkliga, förändringar. På mötet visades ett bildspel, som förtydligar idéerna bakom den nya organisationen som delvis lett till stadgeändringar. Två enskilda motioner ansågs vara besvarade av styrelsen.

Val förrättades varvid ordförande, en ledamot i styrelsen och en ersättare omvaldes, tre ordinarie styrelseledamöter och två ersättare nyvaldes. Revisorerna omvaldes och en ny revisorsersättare nyvaldes. Valberedningen fick en ny sammansättning. Några övriga frågor förekom ej på stämman.

Möteshandlingarna såsom protokoll, nya stadgar och namnen på de förtroendevalda kommer efter justeringen av protokollet att publiceras här på hemsidan.Copyright © Lars Craemer.